Stopp Pornokulturen driver folkeopplysning om pornoens konsekvenser.  

Dagens teknologi og massekultur gjør det vanskelig å unngå pornoen, og dens tilstedeværelse i det offentlige rom er med på å prege synet på kjønn og seksualitet blant hele den oppvoksende generasjon. Tilgjengeligheten, kombinert med legitimering og markedsføring gjennom underholdningsindustrien, gjør det vanskelig å ha en kritisk distanse.

Omfanget har viktige implikasjoner. På en dyptgripende måte påvirker ikke bare underholdningsindustrien oss, den er vår kultur, former vår identitet, vår oppfatning av verden, og våre normer for akseptabel oppførsel.

Aldri før har en hel generasjon blitt flasket opp med pornopåvirkning på samme måte som de som unge i dag. Dette er et eksperiment med den oppvoksende generasjon sin seksualitet og identitet, som vi ikke aner utfallet av. Den typiske storforbruker av internettporno i Norge er en gutt på under 15 år. En EU-undersøkelse viste nylig at norske barn er på europatoppen i porno-nettsurfing. Informasjon om hva porno handler om, og kunnskap om og innsikt i pornoens voldelige, fornedrende og undertrykkende syn på kvinner spesielt og kropp og seksualitet generelt, er en nødvendig motvekt til denne kulturen.

Vi tilbyr et foredrag om pornokulturen som stimulerer til kritisk refleksjon rundt et lite analysert fenomen. Gjennom bilde-, film- og tekstanalyse ser vi på sammenblandingen av pornoindustrien og underholdningsindustrien og presenterer en analyse av pornografi og pornoideologiens syn på kjønnsroller, sex og likestilling.

Følg oss på vår aktive facebook-side for å holde deg oppdatert på kampen mot pornokultur.