Stopp Pornokulturens foredrag

Stopp pornokulturen Norge ønsker å bidra til et nettverk av enkeltpersoner og organisasjoner som vil lage rom for å snakke om og synliggjøre pornokulturen, og inspirere til refleksjon og stillingstaking. Vi har fått støtte av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å utvikle foredrag og informasjonsmateriell, men resten av arbeidet utføres på dugnad.

Selve foredraget varer i 40 minutter, men det bør settes av omtrent 40 minutter til spørsmål og diskusjon i etterkant. Våre foredragsholdere er trent i å diskutere spørsmål om pornokultur, kjønn og seksualitet med både ungdom og voksne og vil være ansvarlige for en konstruktiv diskusjon.

Vi har allerede holdt foredraget for ungdomsorganisasjoner og folkehøgskoler og har fått mye positiv tilbakemelding og gode diskusjoner. Våre erfaringer er at det er et stort behov for å diskutere spørsmål om seksualitet, etikk og pornografi.

Foredraget er gratis, men vi vil be om å få dekket eventuelle reiseutgifter.

Bestill foredraget i dag:

Navn *
Navn
Foretrukket dato
Foretrukket dato
Vi kan ha det travelt, så ha klart noen alternative datoer i tilfelle foretrukket dato er tettpakket for oss