Påmelding tilGenerasjon XXX? - kjønnsroller og pornokultur

Lørdag 18. november klokka 10-17 på Folkets hus, Stavanger

Konferanseavgift: 200,- (100,- for studenter/trygdede) 
Innbetaling:
- til konto: 3201 23 16215, merk med "konferanse"
- via Vipps: #12919, mer med "konferanse"

Påmeldingsskjema: 

Navn *
Navn

Program: