Program og påmelding til Generasjon XXX?

eventbanner face.jpg

Konferanseavgift er 200,- (100,- for studenter/trygdede) og betales inn:
- til konto: 3201 23 16215, merk med "konferanse"
- via Vipps: #12919, merk med "konferanse"

Programmet finner dere nedenfor påmeldingsskjemaet

Påmeldingsskjema: 

Navn *
Navn

Program:

generasjon xxx? 2017.jpg