Filtering by: Seminar

Nov
15
11:00 AM11:00

Stopp Pornokulturen! Et seminar for deg som vil være aktiv i Stopp Pornokulturen

Dette er et seminar for nåværende og fremtidige aktivister i Stopp Pornokulturen. Det blir innføring i manuset for å holde foredraget, vi deler erfaringer med å holde foredraget, og øver oss på å gi gode svar på typiske spørsmål som kan komme etter foredraget. Dette er viktig for alle som kan tenke seg å holde foredraget selv, eller å være følgeperson for andre som skal holde foredraget.

En viktig del av seminaret er den aktivistiske idemyldringen. Dette er både gøy og fruktbart, mange gode aksjoner har blitt til på denne måten, som foreksempel Dagplaget-aksjonen fra mars i år. Deretter skal vi gå nærmere inn på organisering og veien videre for Stopp Pornokulturen. 

Etter at programmet på selve seminaret er ferdig kl. 17.00 blir det en felles klistremerkeaksjon i Oslo sentrum, før vi går og spiser og hygger oss sammen på et egnet sted. Bespisning skjer på deltagernes egen regning, men vi skal finne et sted som har god og rimelig mat.

Seminaret varer fra 11.00 til 17.00, og finner sted i Oslo sentrum. Når påmeldingen er sendt inn, vil du få en e-post med konkret program, sted og annen viktig informasjon. 
Påmeldingen er bindende, og det koster 100,- å delta. Betaling overføres kontonr. 3201 23 16215, og må være betalt innen 10. november, om ikke annen avtale er gjort med arrangørene. Påmelding på facebook teller ikke som påmelding. 

Fornavn *
Fornavn
View Event →