Om Stopp Pornokulturen Norge

Stopp Pornokulturen Norge er et partipolitisk- og livsynsnøytralt initiativ av Kvinnegruppa Ottar som ble startet høsten 2012. Vi inviterer andre organisasjoner og politiske miljø velkommen til samarbeid. Vi ønsker å skape et miljø hvor det å være kritisk til pornografien er normalt. 

Vi har foredragsholdere i Oslo, Bergen og Stavanger, og vil gjerne holde foredraget andre steder i landet og for andre organisasjoner og miljø. 


Info

Stopp Pornokulturen, 

Osterhaugsgt 27,

0183 Oslo

Stoppornokulturen@gmail.com

920 45 616

 

Vil du bli foredragsholder?

Vårt mål er at så mange som mulig skal få anledning til å se Stopp Pornokulturens foredrag. Vi trenger flere som kan holde foredraget, og vi avholder kurs hvor vi lærer opp nye foredragsholdere. Er du interessert? Meld deg på et kurs! Neste kurs avholdes i Oslo og Stavanger høsten 2013.

Navn *
Navn