Stopp pornoinvasjonen

Innlegg i Bergens Tidende 5. april 2013 av Katarina Storalm. Kan leses på bt.no her.

Aldri før har en hel generasjon blitt flasket opp med pornopåvirkning på samme måte som de som unge i dag.

Dette er et gigantisk eksperiment med den oppvoksende generasjon sin seksualitet og identitet, som vi ikke aner utfallet av. Den typiske storforbruker av internettporno i Norge er en gutt på under 15 år. En EU-undersøkelse viste nylig at norske barn er på Europatoppen i porno-nettsurfing. Informasjon om hva porno handler om, og kunnskap om og innsikt i pornoens voldelige, fornedrende og undertrykkende syn på kvinner spesielt, og kropp og seksualitet generelt, er en nødvendig motvekt til denne kulturen.

Den amerikanske organisasjonen Stop Porn Culture er en aktivistisk feministorganisasjon som setter søkelyset på pornoens omfang og påvirkning. Leder for Stop Porn Culture, sosiologiprofessor Gail Dines, skriver i boka «Pornland» at «porno har kidnappet seksualiteten vår.» Med det mener hun at pornografien har fått en stadig økende innvirkning på seksualiteten vår, og det er en utvikling som vi syns det er grunn til å diskutere konsekvensene av. Vi ønsker en kritisk debatt omkring pornoindustri og pornokultur velkommen

Populærkulturen er i ferd med å bli en pornokultur

I følge Norsk Folkehelseinstitutt har til enhver tid 50 000 norske kvinner mellom 15 og 45 år spiseforstyrrelser. Norsk helseinformatikk melder at hver tiende jente på 17 er undervektig, i Oslo er 15 prosent undervektige. Dette behovet for å sulte seg i en alder hvor man helst skal legge på seg, kommer av at man ikke har et godt selvbilde. Det dårlige selvbildet forsterkes av pornokulturens ekstremt smale definisjon på hva som er «idealkvinnen».

Men pornokulturen er ikke bare en helsetrussel, den er dessuten en trussel mot både demokrati og likestilling. At kvinner fremdeles, i likestillings- og stemmerettsjubileumsåret, blir redusert til blikkfang for å selge aviser eller andre varer, har en innvirkning på oppfatningen av kvinners verdi. Det voldsomme fokuset på kvinners utseende hever terskelen for deltakelse i den offentlige debatt. Er man en offentlig kvinne, skal man visstnok tåle at terningen kastes på hvordan man tar seg ut, og at nettdebattene fylles med vurderinger og ofte hets på grunnlag av utseende. Pornokulturen legitimerer en slik oppførsel.Omfanget av pornopåvirkningen i kulturen har viktige implikasjoner. På en dyptgripende måte påvirker ikke bare underholdningsindustrien oss, den er vår kultur, former vår identitet, vår oppfatning av verden, og våre normer for akseptabel oppførsel.

Kvinnegruppa Ottar har tatt initiativ, og fått offentlige midler, til kampanjen «Stopp pornokulturen». Pornokulturen kjennetegnes av at seksuelt eksplisitte, ofte sexistiske bilder invaderer oss i dagliglivet. Ta for eksempel nettavisenes bruk av halvnakne kjendiser for at du skal klikke på saker med tvilsom nyhetsverdi. Eller reklamer hvor kvinner med slørete øyne, halvåpen munn, og minimalt med klær brukes til å selge alt fra undertøy til biler. Eller musikkbransjen, hvor det ser ut til å være like viktig for karrieren til kvinnelige artister hvor mye de er villige til å kle av seg, som hva slags musikk de lager. Populærkulturen er i ferd med å bli en pornokultur. Bilder vi for 20 år siden kun så i mykpornoblader, ser vi i dag over alt. Eksemplene er mange. For mange. Det er derfor vi sier at det er nok nå.